Khitan 
 
21:00
11/29, Sat
Kazma 
 
Al Yarmouk 
 
21:00
11/29, Sat
Fhayheel 
 
Al Arabi 
 
23:30
11/29, Sat
Al Kuwait SC 
 
Khitan 
 
21:00
12/5, Fri
Al Tadamon 
 
Jahra 
 
21:00
12/5, Fri
Fhayheel 
 
Kazma 
 
23:30
12/5, Fri
Al Kuwait SC 
 
Al Nasr 
 
21:00
12/6, Sat
Al Salmiya 
 
Al Sulaibikhat 
 
21:00
12/6, Sat
Al Arabi 
 
Al Qadissiyah 
 
23:30
12/6, Sat
Al Sahel 
 
Al Shabab 
 
23:30
12/6, Sat
Al Yarmouk 
 
Al Shabab 
 
21:00
12/12, Fri
Al Tadamon 
 
Al Nasr 
 
21:00
12/12, Fri
Al Sulaibikhat 
 
Al Kuwait SC 
 
23:30
12/12, Fri
Al Qadissiyah 
 
Al Arabi 
 
21:00
12/13, Sat
Jahra 
 
Kazma 
 
21:00
12/13, Sat
Al Yarmouk 
 
Al Sahel 
 
23:30
12/13, Sat
Fhayheel 
 
Al Salmiya 
 
23:30
12/13, Sat
Khitan 
 
Al Kuwait SC 
 
21:05
12/19, Fri
Al Yarmouk 
 
Al Sulaibikhat 
 
21:05
12/19, Fri
Al Shabab 
 
Al Qadissiyah 
 
23:30
12/19, Fri
Al Arabi 
 
Fhayheel 
 
21:05
12/20, Sat
Al Salmiya 
 
Jahra 
 
21:05
12/20, Sat
Khitan 
 
Kazma 
 
23:30
12/20, Sat
Al Nasr 
 
Al Tadamon 
 
23:30
12/20, Sat
Al Sahel 
 
Al Tadamon 
 
21:45
2/6, Fri
Al Arabi 
 
Al Nasr 
 
21:45
2/6, Fri
Al Yarmouk 
 
Al Salmiya 
 
00:10
2/7, Sat
Kazma 
 
Jahra 
 
00:10
2/7, Sat
Al Sahel 
 
Al Qadissiyah 
 
21:45
2/7, Sat
Al Shabab 
 
Khitan 
 
00:10
2/8, Sun
Fhayheel 
 
Al Sulaibikhat 
 
00:10
2/8, Sun
Al Kuwait SC 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Fhayheel 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Yarmouk 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Kazma 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Jahra 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Al Yarmouk 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Nasr 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sahel 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Fhayheel 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Jahra 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Nasr 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Kazma 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Al Yarmouk 
 
Al Nasr 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Jahra 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Fhayheel 
 
Kazma 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sahel 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Jahra 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Fhayheel 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Al Yarmouk 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Al Nasr 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Kazma 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Yarmouk 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Jahra 
 
06:00
6/30, Tue
Al Arabi 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Tadamon 
 
06:00
6/30, Tue
Al Shabab 
 
Al Qadissiyah 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sahel 
 
Al Sulaibikhat 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr 
 
Al Nasr 
 
06:00
6/30, Tue
Kazma 
 
Al Salmiya 
 
06:00
6/30, Tue
Fhayheel 
 
Khitan 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Al Kuwait SC 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Al Arabi 
 
06:00
6/30, Tue
Al Tadamon 
 
Kazma 
 
06:00
6/30, Tue
Al Salmiya 
 
Al Sahel 
 
06:00
6/30, Tue
Jahra 
 
Al Shabab 
 
06:00
6/30, Tue
Al Qadissiyah 
 
Al Kuwait SC 
 
06:00
6/30, Tue
Al Sulaibikhat 
 
Fhayheel 
 
06:00
6/30, Tue
Khitan 
 
Al Yarmouk 
 
06:00
6/30, Tue
Al Nasr